reguLiQ enzimleri, organik-mikrobiyolojik yakıt ilavesi bilimsel gelişiminin bir sonucudur.

Doğal, biyolojik enzimler katalizördürler. Zararlı bakterileri ve yabancı maddeleri tüm yakıt sisteminden elerler.
Her bir enzimin özel kendine özgü yapısı vardır ve sadece yakıtın tam uyan katmanına (hedef molekül) reaksiyon gösterir.

Tank doldururken içine 1:10.000 oranında olacak şekilde ilaveden eklenir.

Örneğin:
10.000 lt yakıtın içine 1.0 lt reguLiQ enzimleri eklenir
50 lt yakıtın içine 5 ml reguLiQ enzimlerinden ilave edilir

Enzimler yakıtı temizler ve yakıtla birleşirler, kimyasal ilaveler gibi yakıt özelliğini değiştirmezler. Bu demektir ki: Enzimler motor ve yakıt sitemine zarar veremezler!

Enzimlerin yüksek aktivasyon enerjisi, enzimlerin ilavesinden hemen sonra temiz ve saf yakıtın kullanabilmesini ve optimal uygulanmasını mümkün kılar. Daha sonraki yakıt yanmasında enzimler yakıtla birlikte yakılırlar. Organik bileşenlerden oluştuklarından dolayı hiçbir zarar veya atık oluşmaz.

REGULİQ ENZİMLERİNİN ETKİSİ

reguLiQ enzimleri üç süreçte en uygun verimliliklerini gösterirler:

* kirlilik derecesi ve farklı akaryakıt kalitesinden dolayı sapmalar olması mümkündür.