düzenlenmesi ve optimizasyonu

için biyolojik katalizörler

Fosil yanma ve yakıt ürünlerinin

ReguLiQ-Enzimleri —

reguLiQ-Enzimler tüm akaryakıtları temizler ve

deniz dizeli (MDO), dizel, biyodizel, benzin ve mazot.

optimal hale getirir örneğin ağır petrol yağı (HFO),

+ aktif çevre koruma

reguLiQ-Enzimleri —

Motorları, akaryakıtları, tankları temizlerler

+ daha fazla ekonomiklik

Emisyonları
azaltır
  CO, CO2, NO2, SO2,
%50 ye kadar kurum

 

Bakım ve
onarım maliyetlerini
%50 ye kadar azaltır

 

Yakıt kullanımını
%12 ye kadar
azaltır